Program 2017

  • 3. Januar Medlemsmøte, månedens bilde
  • 7.februar Årsmøte, månedens bilde
  • 7. mars  Medlemsmøte, månedens bilde
  • 4. april Medlemsmøte, månedens bilde
  • 2. mai Medlemsmøte, månedens bilde
  • 6. juni Medlemsmøte, månedesn bilde, sommermat
  • 5. september Medlemsmøte, månedens bilde
  • 3. oktober Medlemsmøte, månedens bilde
  • 7. november Medlemsmøte, månedens bilde
  • 5. desember Medlemsmøte, månedens bilde, kåring av årets fotograf og årets bilde